Hangar

Våre hangarer

På Sørstokken er det to GA-hangarer

Hangarleie

Priser blir fastsatt av årsmøtet hvert år.

Satser for 2020:

  • Dagsleie kr. 100
  • Ukeleie kr. 300
  • Månedsleie kr. 600 – Månedsleie forutsetter en minimum leietid på 10 måneder. For kortere perioder gjelder ukesatsen. Det inngår også 4 timer med dugnad per år for faste leietagere.

Inkludert i leien er strøm til vedlikeholdsarbeid på flyet og til lading / vedlikehold på batteriet. Strøm utover dette kommer som tillegg til leien.

Månedsleien betales uoppfordret på forskudd den 1. hver måned til Stord Flyklubb, kontonummer 3520.07.22483

Ved for sen betaling tilkommer det purregebyr på kr. 100,- 

Uteblir betaling etter purring vil flyet bli flyttet ut av hangar på eiers risiko.

Vilkår:

  • Flyet står i hangaren på eiers eget ansvar. Klubben har ikke forsikring som dekker eventuelle skader. Dette gjelder også brann.
  • Hver enkelt flyeier er selv ansvarlig for at det til enhver tid ser pent og ryddig ut rundt flyet sitt. Felles rydding og vedlikehold inngår i dugnadsarbeidet.
  • Bensin skal ikke oppbevares i hangar, og all tanking skal skje utenfor hangaren
  • Røyking er forbudt i og foran hangar.
  • Sett klosser under hjulet når flyet er parkert.
  • Det er 30 dagers gjensidig oppsigelse.