Flyparken vår

LN-YCS

Aeroprakt A22L2

Fabrikasjonsår: 2015
Motor: Rotax 912 ULS
Drivstoffkapasitet: 90 liter

Eies av: Arvid Langeland

LN-YAA

Flight Design CTSW

Fabrikasjonsår: 2004
Motor: Rotax 912 ULS
Drivstoffkapasitet: 130 liter

Eies av: Claudia Kruber

LN-YEU

Aeroprakt A32

Fabrikasjonsår: 2019
Motor: Rotax 912 ULS
Drivstoffkapasitet: 90 liter

Eies av: Sameiet LN-YEU

LN-YGA

MOSLER – N3-2 PUP

Fabrikasjonsår: 1991

Eies av: Jan Ove Etterlid

LN-YJR

Flight Design CTSW

Fabrikasjonsår: 2007
Motor: Rotax 912 ULS
Drivstoffkapasitet: 130 liter

Eies av: Freddy Sporsheim

LN-YXV

Aeroprakt A22L2

Fabrikasjonsår: 2015
Motor: Rotax 912 ULS
Drivstoffkapasitet: 90 liter

Eies av: Sameiet LN-YXV

LN-YMB

Aeroprakt A22L2

Fabrikasjonsår: 2014
Motor: Rotax 912 ULS
Drivstoffkapasitet: 90 liter

Eies av: Agnar Bondhus

LN-YUO

Celier Aviation Xenon 2

Fabrikasjonsår: 2009

Eies av: Ansgar Østebøvik

LN-YUV

Auto-Gyro MTO-Sport

Fabrikasjonsår: 2010
Motor: Rotax

Eies av: Arild Vegrim

LN-YMA

Aeroprakt A22LS

Fabrikasjonsår: 2019

Eies av: Mikael Aksdal & Leif Jørgen Ulvatne

LN-YSB

Aeroprakt A32

Fabrikasjonsår: 2022
Motor: Rotax iS
Drivstoffkapasitet: 90 liter

Eies av: Microlight Norway